Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaartverkoop

Toegangskaarten voor onze concerten kunt u kopen bij:
– Primera Steenwijks Boekhuys, Oosterstraat 4, Steenwijk
– Boekhandel Riemer Barth, Woldstraat 5, Meppel
penningmeester@covsteenwijk.nl
– de leden van het koor.

Een toegangskaart kost € 27,50 (inclusief programmaboekje) en voor jongeren tot 15 jaar € 5,-.

 

 

Voor parkeren zie ook de website van de gemeente Steenwijkerland.

Vriend van de COV

De concerten van de COV Steenwijk e.o. zijn zeer kostbaar, omdat het koor kiest voor kwaliteit. Dit komt niet alleen tot uitdrukking in de keuze voor de Grote Kerk in Steenwijk als locatie voor onze concerten, maar ook in de selectie van de beroepsmusici: onze dirigent, de repetitor, het grote orkest en de solisten. Gelukkig krijgen we financiële steun van de gemeente Steenwijkerland, van diverse fondsen, sponsoren, adverteerders en… van onze Vrienden. Mede dankzij die steun kunnen we onze concerten op een kwalitatief hoog niveau blijven organiseren.

Als Vriend kunt u twee weken voordat de officiële kaartverkoop start al kaarten bij ons bestellen. Daarnaast krijgt u bij onze concerten een programmaboekje en een kopje koffie gratis (voor twee personen).

U kunt zich aanmelden als Vriend van de COV Steenwijk e.o.:

  • Door een mail te sturen naar vrienden (Lies Vingerhoets) waarin u met vermelding van naam, adres en woonplaats zich opgeeft als Vriend van COV Steenwijk e.o.
  • Door het storten van € 15,- of meer op rekeningnummer NL35 RABO 0139 0192 43 t.n.v. COV Steenwijk, o.v.v. uw naam, adres, e-mailadres en ‘Vriend COV Steenwijk’.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Lies Vingerhoets, vrienden@covsteenwijk.nl

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!

 

Koorlid worden?

ledenzorg@covsteenwijk.nl    

 

naar boven