Facebook Twitter

Vriend van de COV

De concerten van de COV Steenwijk e.o. zijn zeer kostbaar, omdat het koor kiest voor kwaliteit. Dit komt niet alleen tot uitdrukking in de keuze voor de Grote Kerk in Steenwijk als locatie voor onze concerten, maar ook in de selectie van de beroepsmusici: onze dirigent, de repetitor, het grote orkest en de solisten.

Gelukkig krijgen we financiële steun van de gemeente Steenwijkerland, van diverse fondsen, sponsoren, adverteerders en… van onze Vrienden. Mede dankzij die steun kunnen we onze concerten op een kwalitatief hoog niveau blijven organiseren.

Als Vriend krijgt u bij onze concerten een programmaboekje en een kopje koffie gratis. Daarnaast ontvangt u enige tijd voor het concert een uitnodiging voor een informatieve avond.

U kunt zich aanmelden als Vriend van de COV Steenwijk e.o.:

 • Door een mail te sturen naar vrienden (Liesbeth Stellingwerf) waarin u met vermelding van naam, adres en woonplaats zich opgeeft als Vriend van COV Steenwijk e.o.
 • Door het storten van € 15,- of meer op rekeningnummer NL35 RABO 0139 0192 43 t.n.v. COV Steenwijk, o.v.v. uw naam, adres, e-mailadres en ‘Vriend COV Steenwijk’.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Liesbeth Stellingwerf, telefoon 06 535 479 81.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun.

Vriend worden?
vrienden@covsteenwijk.nl

Kaartverkoop

De toegangsprijs voor onze concerten is € 32,50 voor de eerste rang en € 25,00 voor de tweede rang. Een eersterangs kaartje geeft recht op een plaats voorin het middenschip van de kerk. Met een tweederangs kaartje kunt op de overige plaatsen in de kerk zitten. De kaarten zijn op de volgende manier te verkrijgen:

 • bij de leden van de COV Steenwijk
 • bij de volgende voorverkoopadressen:
  – Primera Steenwijks Boekhuys, Steenwijk
  – Boekhandel Barth, Meppel
  – Boekhandel Zwikstra, Wolvega
  – Boekhandel Boek en Mix, Vollenhove
 • per mail (zie de link hieronder); het bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL35RABO 0139 0192 43 t.n.v. COV Steenwijk, o.v.v. kaarten concert.

Kaartverkoop online

U kunt ook via e-mail kaarten bestellen bij de penningmeester: penningmeester@covsteenwijk.nl

Koorlid worden?
ledenzorg@covsteenwijk.nl

 

 

naar boven