Facebook Twitter

 

Vrienden COV

De concerten van de COV Steenwijk e.o. zijn zeer kostbaar omdat het koor kiest voor kwaliteit. Dit komt niet alleen tot uitdrukking in de keuze voor de Grote Kerk in Steenwijk als locatie voor onze concerten, maar ook bij de selectie van orkest en  solisten. Ondanks de financiële steun van de gemeente Steenwijkerland en fondsen is ondersteuning door particulieren en sponsoren zeer gewenst.
Mede daarom wil het bestuur u attent maken op de mogelijkheid om lid te worden van Vrienden van COV Steenwijk. Als vriend of vriendin van COV Steenwijk helpt u ons om onze concerten op een hoog kwaliteitsniveau te kunnen blijven organiseren. U kunt al vriend of vriendin worden voor € 10,- per jaar.

Natuurlijk krijgt u daar ook wat voor terug:

 • Bij aankoop van een toegangskaart (tegen de voorverkoopprijs) worden zitplaatsen voor het grote concert in november gereserveerd, te weten één zitplaats bij een vriendschap van € 10,- en maximaal twee zitplaatsen bij een vriendschap van € 20,- of meer.
 • Deze zitplaatsen bevinden zich in het middenschip van de Grote Kerk, achter de sponsoren.
 • U krijgt één gratis programmaboekje bij de concerten.
 • Wij sturen u een aankondiging van elk concert.
 • Vrienden die meer dan € 200,- per jaar doneren ontvangen twee gratis kaarten plus één programmaboekje per concert.

U kunt zich aanmelden als vriend of vriendin van de COV Steenwijk e.o.:

 • Door een mail te sturen naar vrienden (Liesbeth Stellingwerf) waarin u met vermelding van naam, adres en woonplaats zich opgeeft als vriend of vriendin van COV Steenwijk e.o.
 • Door het storten van € 10,- of meer op rekeningnummer NL35 RABO 0139 0192 43 t.n.v. COV Steenwijk, o.v.v. uw naam, adres, e-mailadres en ‘bijdrage lidmaatschap Vrienden van COV Steenwijk’, met vermelding van het aantal te reserveren plaatsen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Liesbeth Stellingwerf, telefoon 06 535 479 81.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun.

Vriend worden?
vrienden

 

Kaartverkoop

De toegangsprijs voor onze concerten is € 27,50, in de voorverkoop € 25,00. De kaarten zijn op de volgende manier te verkrijgen:

 • bij de leden van de COV Steenwijk
 • bij de volgende voorverkoopadressen:
  – Steenwijks Boekhuys, Steenwijk
  – Boekhandel Barth, Meppel
  – Boekhandel Zwikstra, Wolvega
  – Boekhandel Boek en Mix, Vollenhove
 • per mail (zie de link hieronder); het bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL35RABO 0139 0192 43 t.n.v. COV Steenwijk, o.v.v. kaarten concert. Hierbij kunt u rekening houden met het al of niet vriend zijn van de COV Steenwijk.

Kaartverkoop online
kaartverkoop

 

Koorlid worden?
ledenzorg

 

 

 

naar boven